Články z akcii 2009

Suchá Loza 10.-12.7.2009

  Fotky - Suchá Loza 10-12.7.2009 Video - Helena Pavlíková Gičová - Suchá Loza 2009

Majstrovstvá Maďarska 22.-24.5.2009

  Fotky - Majstrovstvá Maďarska 22.-24.5.2009 Medzinárodné skúšky IRO – Budapešť – 22.-24.5.2009 Na medzinárodné skúšky v Budapešti sa prihlásilo takmer 100 psovodov z Čiech, Maďarska, Slovinska, Rakúska, Turecka, Poľska a Slovenska. Táto akcia v sebe zastrešovala zároveň Medzinárodné...

Medzinárodný deň detí (MDD) 31.5.2009

  Fotky - MDD 31.5.2009 - 1 Fotky - MDD 31.5.2009 - 2 Fotky - MDD 31.5.2009 - 3 MDD Aj tento rok ako i po minulé roky sme pre deti z Ružinova a jeho bližšieho i vzdialeného okolia prichystali pri príležitosti MDD detský pretek . Dňa 31.5.2009 sa konal v poradí už 12. ročník Preteku o...

Suchá Loza 1.-3.5.2009

  Fotky - Suchá Loza 1.-3.5.2009 - 1 Fotky - Suchá Loza 1.-3.5.2009 - 2 Fotky - Suchá Loza 1.-3.5.2009 - 3        

Medzinárodné cvičenie v tímoch Žatec 10.-12.4.2009

  Fotky - Žatec 10-12.4.2009 Medzinárodné cvičenie v tímoch Medzinárodné cvičenie v tímoch – Int. Manschaftsvetbewerb – patrí medzi akcie organizované Medzinárodnou organizáciou záchranárskych psov IRO a slúži na prípravu záchranárskych tímov na ostré nasadenie. Pripravenosť psov a ich...

Medzinárodný deň záchranárskeho psa 26.4.2009

  Fotky - Medzinárodny deň záchranárskeho psa 1 MDZP 26.04.2009 Fotky - Medzinárodny deň záchranárskeho psa 2 MDZP 26.04.2009  Fotky - Medzinárodny deň záchranárskeho psa 3 MDZP 26.04.2009